A. Tomana - BIM Innowacyjna technologia w budownictwie Podstawy, standardy, narzędzia

A. Tomana - BIM Innowacyjna technologia w budownictwie Podstawy, standardy, narzędzia
 • Pierwsza polska monografia na temat BIM.

  Autor: Andrzej Tomana

  Numer ISBN: 978-83-944969-0-6

  Wydawca:
  PWB MEDIA Zdziebłowski Spółka Jawna
  04-832 Warszawa, ul. Patriotów 174


  Kilka słów o Autorze

  obrazek

   

  Andrzej Tomana urodzony w 1948 r., mieszka w Krakowie.
  Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej, spec. Teoria konstrukcji.
  Zatrudniony 1972-1996 Politechnika Krakowska jako adiunkt. Doktorat: „Optymalne kształtowanie prętowych układów drgających”

   

  Od 1987 do chwili obecnej pracuje w firmie Datacomp sp. z o.o. jako v-prezes zarządu.

   

  Autor ok. 30 prac naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów w pismach branżowych. Uczestnik kilkunastu projektów naukowo-badawczych. W firmie zajmuje się organizacją własnych projektów informatycznych. Obecnie zajmuje się projektami związanymi z technologią BIM. Członek m.in. Akademii Inżynierskiej, Izby Projektowania Budowlanego i Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budowlanych.
  Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i medalem „Za Zasługi dla Budownictwa”.  Spis treści książki:


  Wstęp

  Dla kogo jest ta książka

  obrazek1 Zacznijmy od źródeł

  2 Krótka historia CAD

  3 Pierwsza rewolucja technologiczna – od deski do komputera
  3.1 Projektowanie analogowe
  3.2 Projektowanie cyfrowe

  4 Druga rewolucja – od 2D do 3D
  4.1 Rysowanie vs projektowanie
  4.2 Techniki wizualizacji
  4.3 Model a dokumentacja
  4.4 Rozwiązania „inteligentne” w CAD
  4.5 Techniki modelowania – parametryczne i bezpośrednie

  5 Dokumentacja elektroniczna
  5.1 Dokumentacja elektroniczna w prawie i procesie inwestycyjnym
  5.2 Projekt budowlany w wersji elektronicznej
  5.3 Dokumentacja w tradycyjnym procesie inwestycyjnym
  5.4 Rodzaje formatów używanych do obsługi dokumentacji projektowej
  5.5 Dokumentacja elektroniczna a BIM

  6. BIM – młodszy brat PLM?
  6.1 Co to jest PLM?
  6.2 PLM w rozwiązaniach informatycznych
  6.3 Powinowactwo technologii BIM i PLM

  7 BIM – trzecia rewolucja informatyczna w budownictwie
  7.1 Ekonomiczne podstawy BIM
  7.2 Jakość projektu, koszt budowy, koszt eksploatacji
  7.3 Czym jest BIM
  7.4 BIM jako model budowli
  7.5 BIM jako proces
  7.6 BIG BIM – little bim
  7.7 BIM, BAM, BOOM
  7.8 BIM – nowe ryzyka
  7.9 Poziomy rozwoju BIM
  7.10 BIM vs. OpenBIM
  7.11 Czym nie jest BIM?

  8 Od CAD do BIM

  9 Model BIM a rodzaj obiektu i analizy

  10 BIM 3D, 4D, ..., MD

  11 Standardy nowej technologii: IFC, IDM, MVD, bSDD, BCF
  11.1 Format IFC do wymiany modeli
  11.1.1 IFC4
  11.1.2 IFC dla dróg i mostów
  11.1.3 Perspektywy upowszechnienia IFC jako standardu
  11.2 Klasyfikacja w budownictwie
  11.3 Klasyfikacja OmniClass

  12 Standardy BIM w wybranych krajach

  13 Interoperacyjność
  13.1 Co to jest interoperacyjność?
  13.2 Interoperacyjność w kontekście BIM
  13.3 Specyfikacja wymiany danych w umowach
  13.4 Wymiana na poziomie międzynarodowym

  14 Specyfikacje w BIM

  15 Model BIM – reguły poprawnej budowy
  15.1 Typy modeli BIM i koordynacji prac na modelach
  15.2 Poziom zaawansowania modelu (LOD)

  16 Zasady dobrych praktyk projektowania w BIM

  17 BIM a odpowiedzialność i prawa autorskie
  17.1 Odpowiedzialność
  17.2 BIM Addendum/ConsensusDocs 300 Tri-Party
  17.3 Podstawy Aneksu, relacje umowne, zarządzanie, ryzyko
  17.4 Odpowiedzialność i prawa autorskie w Polsce

  18 Jak zrobić poprawny model BIM?
  18.1 Szczegółowe zasady modelowania
  18.2 Struktura modelu
  18.3 Poziomy zawartości modelu BIM
  18.4 Błędy modelowania
  18.5 Specyfikacja modelu BIM

  19 Wdrożenie BIM
  19.1 Korzyści płynące z zastosowania BIM
  19.2 Koszty zmian projektowych w procesie inwestycyjnym
  19.3 BIM jako sposób uzyskania przewagi konkurencyjnej

  20 Krytyka BIM

  21 BIM na świecie
  21.1 BIM w inwestycjach publicznych
  21.2 Technologia BIM w najbardziej rozwiniętych krajach
  21.3 BIM w Polsce
  21.4 Rentowność BIM w badaniach amerykańskich

  22 Oprogramowanie BIM
  22.1 Projekty liniowe, mosty, tunele, infrastruktura

  23 Narzędzia i funkcje wspomagające pracę na modelu BIM
  23.1 Przeglądarki i darmowe aplikacje BIM
  23.1.1. Przeglądarki modeli – BIM Vision
  23.1.2 Ciekawe przykłady darmowych aplikacji
  23.2 Wykrywanie kolizji i błędów w modelach IFC
  23.3 Zarządzanie zmianami w projekcie

  24 Biblioteki komponentów BIM

  25 LIM – Landscape Information Modeling

  26 BIM na budowie
  26.1 BIM a lean i agile
  26.2 BIM w realizacji inwestycji w systemie lean-agile
  26.3 Integrowana realizacja inwestycji (IPD)
  26.3.1 Rozwiązania techniczne
  26.4 Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie projektem

  27 Inne zastosowania
  27.1 Zarządzanie obiektem (Facility Management)
  27.2 Przykład zastosowania systemu FM – Sydney Opera House
  27.3 Inwentaryzacja, skan 3D, prototypowanie wirtualne
  27.4 Zielony BIM (Green BIM)
  27.5 Wydruki 3D

  28 Kosztorysowanie i harmonogramowanie w BIM
  28.1 Wyznaczenie wartości szacunkowej kosztorysu
  28.2 Harmonogramowanie w BIM
  28.3 Model BIM w analizach 5D

  29 Studia przypadków
  29.1 Siedziba Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych
  w Warszawie – OpenBIM w praktyce
  29.2 BIM w budownictwie mieszkaniowym – od analiz do sprzedaży
  29.3 Fragment obwodnicy Sztokholmu

  30 BIM w marketingu
  30.1 Marketing i BIM w firmie
  30.2 Oprogramowanie wspomagające marketing

  31 BIM w edukacji

  32 Co po BIM?

  33 Skróty/akronimy/pojęcia z zakresu CAD/BIM

  34 Literatura cytowana w tekście

76,19  PLN
80,00  PLN brutto
Cena nie zawiera kosztów dostawy

szt.

Zapytaj o produkt

Koszyk jest pusty